HỌ ĐẠO THÁI HẢI TỔNG KẾT NĂM HỌC GIÁO LÝ 2017-2018

HỌ ĐẠO THÁI HẢI TỔNG KẾT NĂM HỌC GIÁO LÝ

2017-2018

 

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng khuyên con cái như sau: ‘Con ơi hãy nhận lấy kỷ vật cha trao lại: đây là ảnh Đức Kitô, Chúa chúng ta, ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần.’

Thật vậy, Đức Kitô là ‘trung tâm’ của Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Đức Kitô cũng là ‘trung tâm’ đời sống của các Kitô hữu và Đức Kitô là ‘trung tâm’ nguồn ơn cứu độ.

Với niềm tin tưởng, cậy trông và tín thác vào Chúa, ban giáo lý đức tin của Họ đạo Thái Hải học tập và truyền đạt và nêu gương sáng cho các em trong suốt năm học giáo lý vừa qua.

Kết quả năm học giáo lý như sau: Hầu hết các em chuyên cần tham dự thánh lễ và ngoan học giáo lý nên đạt kết quả tốt. Tuy nhiên cũng có những em vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác mà việc học giáo lý cũng như tham dự thánh lễ còn giới hạn.

Hy vọng, mùa hè năm nay và năm học giáo lý sắp tới, quý phụ huynh noi gương thánh Phêrô Vũ Truật khuyên con cái là biết chọn những gì có giá trị đích thực ở đời này và đời sau ‘Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời.’

Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng là Họ Đạo Thái Hải và ban giáo lý nhỏ bé của chúng con luôn hiệp nhất, yêu thương và trung thành giữ vững niềm tin vào Đức Kitô để truyền lại cho con cháu và thế hệ mai sau.

 

Lm. Biển Xanh.