ĐẠI HỘI LOAN BÁO TIN MỪNG GPCT 2017

ĐẠI HỘI LOAN BÁO TIN MỪNG GPCT 2017

Sáng ngày 06.10.2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ đã diễn ra hội thảo Loan Báo Tin Mừng, với sự tham gia của tất cả Quý Cha trong Ban Truyền Giáo của Giáo Phận, Quý Cha Quản Hạt, đặc biệt có  Cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công Giám Đốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam, Cha Giuse Đặng Phước Thịnh, Gp Long Xuyên, Quý Cha đồng hành, cùng tất cả anh chị em đang công tác truyền giáo tại các Họ Đạo, Giáo Điểm.

Khởi đầu đại hội là Thánh Lễ đồng tế với sự Chủ Tế và giảng lễ của Đức cha Stêphanô. Trong bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ những kinh nghiệm về công tác mục vụ Loan Báo Tin Mừng, cũng như động viên và khích lệ tinh thần tất cả anh chị em đang tham gia vào công tác truyền giáo, làm cho tất cả mọi người thấy rất phấn khởi và có thêm động lực để tiếp tục động lực để ra đi loan báo Tin Mừng.

Đặc biệt qua những bài chia sẻ về “Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng” của Cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công và Cha Giuse Đặng Phước Thịnh trong buổi hội thảo đã làm tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm cho tất cả anh chị em đang công tác Truyền Giáo; Giúp cho tất cả mọi người hiểu mình cần phải làm gì, và trang bị những gì khi tham gia vào công tác truyền giáo và làm sao để truyền giáo một cách hiệu quả nhất.

Bầu khí của buổi hội thảo càng thêm sôi nổi và hào hứng qua những lần thảo luận tổ, tất cả cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn và thuận lợi khi tham gia vào công tác truyền giáo tại Họ Đạo, cùng nhau đưa ra những sáng kiến mới giúp cho việc loan báo Tin Mừng đạt kết quả cao nhất và ngày càng có nhiều anh chị em lương dân đến với Chúa hơn.

Kết thúc buổi hội thảo quý Cha trong ban Loan Báo Tin Mừng đã đúc kết và đưa ra đường hướng hoạt động trong thời gian sắp tới :

- 3 tháng họp các Cha đại diện trong các Hạt 1 lần

- Mua thêm đất mở thêm các giáo điểm

- Huấn luyện Giáo Lý Viên dạy dự tòng

- Mỗi hạt có hai Cha hỗ trợ Loan Báo Tin Mừng.

- Ban Loan Báo Tin Mừng thường xuyên đi thăm các giáo điểm mới.

Ngoài ra Đại Hội cũng đưa ra những hoạt động cụ thể cho ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo sắp tới :

- Có một LNGD cầu cho việc LBTM trong mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật.

- Mỗi tháng có một giờ Chầu Thánh Thể cầu cho việc LBTM .

- Thăm những người nguội lạnh – bê trễ - bỏ mùa Phục Sinh – Bệnh tật.

- Kêu gọi đóng góp cho việc LBTM cụ thể trong Khánh Nhật Truyền Giáo.

Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp. Với những kiến thức và kinh nghiệm truyền giáo vừa học được, tất cả mọi người ra về trong niềm vui và đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần trong quyết tâm sẽ công tác tốt hơn trong việc Loan Báo Tin Mừng tại Họ Đạo của mình trong thời gian sắp tới.

Ter Lý Ngân