GIÁO HUẤN 47 / CN XXVIII TN (15.10) ĐỨC MARIA MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH.

GLCG GH 47

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 47 / CN XXVIII TN (15.10)

ĐỨC MARIA MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH.

 

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

PPT ĐỨC MARIA MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH.

 

 

+          LỜI CHÚA (Ga 19, 26-27):

 “Đức Giê-su nói với Môn đệ: ‘Đây là Mẹ của con. Kể từ giờ đó, người Môn đệ rước Bà về nhà mình”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 186).

H. Vì sao gọi Đức Maria là Mẹ Hội thánh?

T. Vì Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Đầu của Hội Thánh, và vì trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Maria làm Mẹ Hội thánh qua thánh Gioan Tông đồ.

+   DIỄN GIẢI:

Đức Ma-ri-a “là Mẹ Chúa Ki-tô  và là Mẹ Hội Thánh”:

1/ Là Mẹ Chúa Ki-tô, vì Mẹ đã được Thiên Chúa chọn gọi, và Mẹ đã “Xin Vâng (X. Gl 4,4; Lc 1, 31-33; Mt 1, 16).

2/ Là Mẹ Hội Thánh: vì Mẹ luôn kết hợp mật thiết với Chúa Ki-tô là Đầu Hội thánh; vì chính Đức Giê-su đã trối Mẹ làm mẹ môn đệ Gio-an, thay mặt cho Hội thánh.

Vì Mẹ đã hiện diện bên các Tông đồ, trợ giúp Hội Thánh sơ khai (X. Cv.1, 14).

Mẹ còn thực sự là Mẹ Hội thánh vì Mẹ là niềm cậy trông và an ủi cho Dân Chúa: giờ đây, ở trên trời, Mẹ luôn là trạng sư, vị bảo trợ, Đấng phù hộ, Đấng trung gian…

Chúng ta hãy noi gương sùng kính Đức Mẹ của các thánh tử đạo Việt Nam: Ngay trong tù, các Ngài vẫn chia thành hai bên lần chuỗi mân côi. Cha Thánh Hạnh đã hôn kính ảnh Mẹ dù bị đánh 100 roi. Cha Thánh Phêrô Quý và Thánh Em-ma-nu-en Phụng vừa đi đến pháp trường vừa lớn tiếng lần chuỗi. Cha Thánh Tân khi bị giam trong cũi, vẫn cất tiếng hát. Thế là quan bắt phải hát mới cho ăn. Ngài viết lại trong thư: “Mỗi bữa ăn, tôi lại có dịp hát chúc tụng Mẹ”.