CÁO PHÓ BÀ CỐ INÊ NGUYỄN THỊ NHIỀU (THÂN MẪU CHA PET. KHOÁI)

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

 

  CÁO PHÓ

 

 

 

          Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng con kính báo:

          BÀ CỐ INÊ NGUYỄN THỊ NHIỀU 

Là thân mẫu của 

CHA PHÊRÔ TRƯƠNG MINH KHOÁI

Cha sở họ đạo Đồng Lào - Hạt Trà Lồng.

 

Đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 30, Thứ năm 26.10.2017

Hưởng thọ 74 tuổi

 

Nghi thức tẩm liệm sẽ được cử hành tại Tư Gia - Họ đạo Trà Lồng

 

vào lúc 09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 27.10.2017

 

Nghi thức động quan

 

vào lúc 13 giờ 30, thứ Bảy, ngày 28.10.2017

 

THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 14g00, THỨ BẢY, NGÀY 28.10.2017 TẠI NHÀ THỜ TRÀ LỒNG, 

HẠT TRÀ LỒNG, GIÁO PHẬN CẦN THƠ

 

  

Kính báo,

 

Lm. Phêrô Trương Minh Khoái