GIÁO HUẤN 50 / CN XXXI TN (05.11)

GLCG GH 50

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 50 / CN XXXI TN (05.11)

TÔI TIN HẰNG SỐNG VẬY

 

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

PPT TÔI TIN HẰNG SỐNG VẬY

 

 

 

+          LỜI CHÚA (Ga 5, 24):

 “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 195).

H. Đời sống vĩnh cửu là gì?

T. Đời sống vĩnh cửu là đời sống không có kết thúc, được bắt đầu ngay sau khi chết. Để bước vào đời sống này, mỗi người phải qua một cuộc phán xét riêng.

+   DIỄN GIẢI:

- Khi kết hợp cái chết của mình với cái chết của Chúa Giê-su, thì đối với người Ki-tô hữu, chết là về với Chúa và bước vào cuộc sống muôn đời.

- Như lời Hội Thánh dịu dàng trấn an những Kitô hữu hấp hối, khi tha tội lần cuối, xức dầu ban sức mạnh, và trao Mình Thánh Chúa như của Ăn đàng cho họ:

“Nhân danh Chúa Cha toàn năng, Đấng tạo thành nên con, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng chịu khổ hình vì con, nhân danh Chúa Thánh Thần, Đấng được ban xuống trong con : Hỡi con, hãy rời khỏi thế gian này. Hôm nay, con sẽ vào nơi bình an và ở bên Chúa trên núi thánh Xi-on, cùng với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, với thánh Giu-se, toàn thể thiên thần và các thánh của Chúa ... Con trở về cùng Đấng sáng tạo đã lấy bùn đất dựng nên con. Khi con lìa bỏ đời này, xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, các thiên thần và toàn thể các thánh ra đón tiếp con... Xin cho con được nhìn thấy tận mắt Đấng Cứu Chuộc con...” (Kinh hối tử).