CÁO PHÓ ÔNG CỐ GIUSE CHÂU VĂN NÚI (THÂN PHỤ THẦY KỲ -K15)

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

 

  CÁO PHÓ

 

 

 

          Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng con kính báo:

 

          ÔNG CỐ GIUSE CHÂU VĂN NÚI

 

Là thân Phụ của 

THẦY PHÊRÔ CHÂU QUỐC KỲ

CHỦNG SINH KHÓA 15 - ĐCV THÁNH QUÝ

 

Đã được Chúa gọi về lúc 22giờ 45, Thứ sáu 03.11.2017

Hưởng thọ 65 tuổi

 

Nghi thức tẩm liệm sẽ được cử hành tại Tư Gia - Họ đạo OVEN

vào lúc 09 giờ 00, thứ Bảy, ngày 04.11.2017

 

Nghi thức động quan 

vào lúc 8 giờ 30, thứ Hai, ngày 06.11.2017

 

THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH

VÀO LÚC 9g00, THỨ HAI, NGÀY 06.11.2017

TẠI NHÀ THỜ OVEN, HẠT TRÀ LỒNG, GIÁO PHẬN CẦN THƠ.

 

  

Kính báo

 Phêrô Châu Quốc Kỳ 

(Chủng Sinh Khóa 15 - Đcv Thánh Quý)