GIÁO HUẤN 51 / CN XXXII TN (12.11) PHÁN XÉT RIÊNG

GLCG GH 51

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 51 / CN XXXII TN (12.11)

PHÁN XÉT RIÊNG

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

PPT PHÁN XÉT RIÊNG

 

+          LỜI CHÚA (Lc 23, 43):

 “Hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng”.

 

+  GIÁO LÝ HTCG (Câu 196).

H. Phán xét riêng là gì?

T. Là cuộc phán xét ngay sau khi chết, tùy theo đức tin và các việc làm, mà được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục hoặc vào luyện ngục.

 

+   DIỄN GIẢI:

Cái chết kết chấm dứt thời gian đón nhận hay chối bỏ ân sủng của Chúa, được biểu lộ trong Đức Kitô (x. 2 Tm 1, 9-10).

Khi đề cập đến phán xét, Tân ước nhiều lần khẳng định có sự thưởng phạt tức khắc ngay sau khi chết, tùy theo công việc và đức tin của mỗi người:

. Dụ ngôn về người nghèo khó La-gia-rô (x. Lc 16, 22).

. Lời Đức Ki-tô trên thập giá nói với người trộm lành (x.Lc 23, 43).

. Nhiều đoạn khác của Tân ước nói đến số phận rất khác nhau của từng người: “Chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa” (x. 2 Cr 5, 8; Pl 1, 23; Dt 9, 27;12, 23); “Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mạng sống mình, thì nào có lợi gì? (x. Mt 16, 26).