CÁO PHÓ BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUYÊN (THÂN MẪU SR HẰNG MTG/CT)

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

 

  CÁO PHÓ

 

 

 

          Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng con kính báo:

  BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUYÊN 

Sinh năm 1950

  Là thân mẫu của Dì Maria Nguyễn Khang Thúy Hằng

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

 

Từ trần lúc 20g ngày 09/11/2017

Hưởng thọ 67 tuổi

Nghi thức tẩm liệm : 11g ngày 10/11/2017

    

Thánh Lễ An Táng Sẽ Được Cử Hành vào lúc:

  9g00 sáng Thứ Hai ngày 13/11/2017

  Tại Nhà Thờ Kinh Đức Bà, 

Hạt Trà Lồng, Giáo Phận Cần Thơ.

    

Kính báo

VP. Hội Dòng MTG/CT