KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

  1. Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực/ để gieo rắc hạt giống Phúc Âm/ và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin đến hy sinh mạng sống/ vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn/ nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.

Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria/ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo/ đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh là những hoa tươi đầu mùa cao quí của Hội Thánh Việt Nam.

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con/ là con cháu biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm/ thi hành Bác Ái/ trung thành với Hội Thánh và yêu mến Quê Hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm/ xin các Thánh giúp đỡ ủi an/ để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa/ cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu/ tiếp tục con đường các Thánh đã đi hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.

 

2. Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam

là con thảo của cha trên trời

là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô

là thành phần trung kiên của Hội Thánh

 

Nay chúng con xin hợp với các Ngài

và với Đức Trinh nữ Maria

là nữ vương các Thánh Tử Đạo

mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả

 

Xưa Chúa ban cho các Ngài

được vững tin vào lời chúa,

và đầy sức mạnh của Thánh Thần,

nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,

quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá

và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

 

Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất

để Hội Thánh Việt Nam

thu lươm được một mùa lúa dồi dào.

 

Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa

như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.

 

Các Ngài đã yêu mến quê hương,

xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc

và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình

 

Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,

xin cầu cho đồng bào mọi giới

biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

 

Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,

xin cầu cho mọi Kitô hữu

biết sống và chia sẻ niềm tin của mình

 

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam

là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,

xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu

được noi gương các ngài

biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ

để một ngày kia trên thiên quốc

chúng con được hợp tiếng với các Ngài

ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển

 Amen.

  

Iprimatur : 10-8-1988,

  Phaolô Nguyễn Văn Bình, TGM. GPSG