GIÁO HUẤN 53 /CN XXXIV TN (26.11) PHÁN XÉT CHUNG

GLCG GH 53

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 53  /CN XXXIV TN (26.11)

PHÁN XÉT CHUNG

 

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

PPT PHÁN XÉT CHUNG

 

 

+          LỜI CHÚA (Mt 25, 32).

“Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ, như mục tử tách chiên với dê”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 202).

H. Phán xét chung là gì?

T. Phán xét chung là sự phán quyết cuối cùng về hạnh phúc hay án phạt đời đời mà Chúa Giêsu công bố cho mọi người khi Ngài trở lại trong vinh quang.

+   DIỄN GIẢI:

Đến ngày tận thế, ngày Đức Ki-tô “quang lâm”, Phán xét chung sẽ diễn ra, để nhân loại thấy được sự công chính và vinh quang của Thiên Chúa.

Ngày ấy, Nước Thiên Chúa sẽ đạt tới hoàn hảo, trong cảnh “Trời mới đất mới” (2 Pr 3, 13); “Muôn loài trên trời dưới đất được quy tụ dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô” (Eph 1, 10).

Cộng đoàn những người được cứu chuộc sẽ được hưởng nhan thánh Chúa là nguồn hạnh phúc, và bình an vĩnh cửu:

“Sẽ không còn chết chóc, khóc than, đau khổ nữa!”
(Kh 21, 4).

Lần kia, Saviô đang đá banh, Cha bề trên đến hỏi: Saviô ơi, nếu 5 phút nữa con chết, con sẽ làm gì? Saviô vui vẻ trả lời: Thưa Cha, con vẫn tiếp tục đá banh”. Như thánh trẻ Saviô, cuộc sống vĩnh cửa đã khởi đầu ngay từ phút hiện tại, khi chúng ta biết liên lỉ sống theo thánh ý Chúa.