CHƯƠNG TRÌNH CANH THỨC GIÁNG SINH

 

CHƯƠNG TRÌNH CANH THỨC GIÁNG SINH

 

Chủ Đề  :   LỜI HỨA YÊU THƯƠNG

 

LỞI DẪN

 

 

CẢNH 1 :   SÁNG TẠO  AĐAM – EVA

 

 

 

CẢNH 2 : TRUYỀN TIN CHO MARIA

 

 

 

 

CẢNH 3: THĂM VIẾNG ISAVE

 

 

 

 CẢNH 4 : CƠN MÂY MÙ THOÁNG QUA TRONG ĐỜI GIUSE.

 

 

CẢNH 5 : QUÁN TRỌ VÔ TÌNH

 

 

 

CẢNH 6 : MỤC ĐỒNG VỚI TIN CHÚA GIÁNG SINH.

 

 

 

 

 

CẢNH  7  : HANG  ĐÁ  BÊLEM.