GIỚI TRẺ HẠT VỊ THANH: SỐNG ĐẸP CHO ĐỜI

GIỚI TRẺ HẠT VỊ THANH: SỐNG ĐẸP CHO ĐỜI

Vị Thanh giới trẻ hăng say

Quan tâm tổ chức miệt mài vì yêu

Hy sinh hạt giống phì nhiêu

Trổ sinh hoa trái thật nhiều hồng ân.

 

Cha Hiếu quan tâm ân cần

Chia thành nhiều cụm tình thân sum vầy

Giới trẻ hạnh phúc đong đầy

Cùng nhau học hỏi dựng xây gia đình.

 

Giáo hội của Chúa hoan nghinh

Đi tìm chiên lạc bệnh tình thời nay

Dù cho tất bậc mỗi ngày

Lời kinh Thánh Thể trài dài tình thương.

 

Giê-su Con Chúa miên trường

Ra đi phục vụ vấn vương trong lòng

Tình yêu hạnh phúc chờ mong

Trao ban giới trẻ tấm lòng thủy chung.

 

Lm. Biển Xanh.