PPT VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 52

vhtk-so-52-cn01mv-b-1

More presentations from Nguyen Dien

VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 52

(chưa có đáp án)

 

Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 52, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 1 Mùa vọng năm B.

Tải file Vui học Thánh Kinh tại đây:

 /mfiles/data/2017/12/81E010D6/vhtk-so-52-cn01mv-b-1.ppt

Lm. Giuse Bùi Văn Bá

www.giaophanhunghoa.org