CÁO PHÓ ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐẶNG VĂN TRANG

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

 

  CÁO PHÓ

 

 

          Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Họ đạo Trà  Rằm chúng con kính báo:

 

  ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐẶNG VĂN TRANG

Sinh năm 1933

 

  Là thân phụ của Sr M. Hiếu Liêm Đặng  Huỳnh  Giao

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

Hiện đang phục vụ tại Trung  Tâm  Hành Hương Tắc Sậy

Giáo Phận Cần Thơ

 

Từ trần lúc 13g30  ngày 4/12/2017

Nghi thức nhập quan: 9g00 ngày 7/12/2017

    

Thánh Lễ An Táng Sẽ Được Cử Hành vào lúc

  9g sáng Thứ năm ngày 7/12/2017

  Tại Nhà Thờ Trà Rằm, Giáo Phận Cần Thơ.

 

    

Cha sở Họ  đạo Trà  Rằm

Kính  báo

 

Pet. Nguyễn Minh Văn