LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 08.12.17

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 08.12.17

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, noi gương Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta sửa soạn tâm hồn để xứng đáng đón Chúa ngự trị, và thành tâm dâng lời nguyện xin :

1. “Trong Đức Kitô, chúng ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện”. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / ngày càng trở nên thánh thiện hơn / để chiếu tỏa ánh sáng yêu thương của Chúa cho mọi người.

2. Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết chạy đến cùng Đức Mẹ / để được Mẹ nâng đỡ và trợ giúp / hầu có thể vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc đời.

3. “Tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Xin Chúa cho những ai nhận Mẹ Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng / biết noi gương Mẹ sống khiêm tốn / và chân thành vâng theo ý Chúa trong cuộc đời.

4. Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn biết noi theo lòng tin - cậy - mến của Mẹ / để nên nhân chứng cho Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt hảo về mọi phương diện là Đức Maria, xin cho hết thảy chúng con hết lòng yêu mến Mẹ, và luôn bước đi trong vâng phục, tin tưởng và cậy trông như Mẹ đã luôn