ALBUM GIÁNG SINH 2017

ALBUM GIÁNG SINH 2017

1.    Chú bé đánh trống 

2.    Chúa đã sinh ra

3.    Chúa đã xuống đời

4.    Chúa đến trong đời

5.    Đêm nay Giáng Sinh

6.    Đêm nay tầng xanh

7.    Hội nhạc thiên quốc

8.    Khúc nhạc Giáng sinh

9.    Lời chúc đêm Giáng sinh

10. Mối tình Giêsu

11. Này một hài nhi

12. Noel, Noel

13. Quê hương Thượng Đế