HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A           

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A           

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 (Mt 27,11-54)

Lời Chúa:

11Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao?" Đức Giêsu trả lời: "Chính ngài nói đó." 12Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. 13Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" 14Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

15Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. 16Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Baraba. 17Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Philatô nói với họ: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Baraba hay Giêsu, cũng gọi là Kitô?" 18Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.

19Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy".

20Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. 21Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Baraba!" 22Tổng trấn Philatô nói tiếp: "Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!"23Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!" 24Tổng trấn Philatô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!" 25Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!" 26Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

27Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. 28Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, 29rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!" 30Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. 31Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

32Đang đi ra, thì chúng gặp một người Kyrênê, tên là Simôn; chúng bắt ông vác thập giá của Người. 33Khi đến nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ, 34chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. 35Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. 36Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.

37Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giêsu, vua dân Do-thái". 38Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái.

39Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu 40vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!" 41Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: 42"Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ítraen! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! 43Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa!" 44Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.

45Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 46Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êli, Êli, lêma xabácthani", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" 47Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Êlia!" 48Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. 49Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không!" 50Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

51Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. 52Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 53Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 54Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa".

 

Học hỏi:

1/ Đọc ba câu trả lời của Đức Giêsu ở Mt 26,25.64 và Mt 27,11. Câu trả lời như vậy có nghĩa là gì?

2/ Đọc Mt 27,12-14. Bạn nghĩ gì về sự thinh lặng của Đức Giêsu trước những lời tố cáo? Đọc Is 53,7.

3/ Đọc Mt 27,15-24. Bạn thấy Philatô có vô tội trước cái chết của Đức Giêsu không? Tội của Philatô là tội gì? Ông đã chịu sức ép của các thượng tế, kỳ mục và dân chúng như thế nào?

4/ Đọc Mt 27,25. Các thượng tế và kỳ mục có tội không? Toàn dân Do-thái có tội không? Tội của họ là tội gì? Đọc thêm Cv 3,17; 13,27-29.

5/ Đọc Mt 27,4.24. So sánh thái độ của Giuđa với thái độ của Philatô?

6/ Đọc Mt 27,26-31. Bạn cảm nghiệm gì về những đau khổ thể xác và tinh thần của Đức Giêsu?

7/ Đọc Mt 27,32-38. Bạn cảm nghiệm gì về việc Đức Giê su vác thập giá, bị lột áo và đóng đinh giữa hai tên cướp?

8/ Đọc Mt 27,39-44. Bạn nghĩ gì về những cơn cám dỗ kinh khủng của Đức Giêsu trên thập giá? Đức Giêsu đã phản ứng như thế nào? Nhờ đâu Ngài thắng được các cơn cám dỗ?

9/ Đọc Mt 27,45-50. Bạn nghĩ gì về cơn hấp hối và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá? Ngài có chết bình an không?

10/ Đọc Mt 27,50-54. Bạn nghĩ gì về những điều xảy ra sau khi Đức Giêsu lìa đời?

 

Nghe audio: 

 

 Audio Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật lễ Lá - năm A