ALBUM TÌNH YÊU GIÁNG SINH

 

 

ALBUM TÌNH YÊU GIÁNG SINH

 

LM Thái Nguyên

 

1.    Lời vọng

 

2.    Chúa xuống đời

 

3.    Dâng Chúa Hài Nhi

 

4.    Tình khúc đêm đông

 

5.    Đêm tình yêu

 

6.    Chúa đã Giáng Sinh

 

7.    Chúa đã đến

 

8.    Một chuyện tình

 

9.    Đêm đông dâng Chúa

 

10. Đêm hồng ân

 

11. Chuyện một tình thương