VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 56 (CÓ ĐÁP ÁN)

 

VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 56 (CÓ ĐÁP ÁN)

 

Tải file Vui học Thánh Kinh tại đây: 

 

/mfiles/data/2017/12/81E01169/vhtk-so-56-cn-le-thanh-gia-b-2.ppt

 

Lm. Giuse Bùi Văn Bá

Gp Hưng Hóa