BẢN TIN MV GIỚI TRẺ THÁNG 1.2018: :GIA ĐÌNH HÒA THUẬN, THẾ GIỚI HÒA BÌNH