HỌ ĐẠO LONG PHÚ MỪNG GIÁO ĐIỂM TÀI VĂN CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG

HỌ ĐẠO LONG PHÚ

MỪNG GIÁO ĐIỂM TÀI VĂN CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG

          Nhờ Hồng Ân và Tình thương của Chúa, Giáo Điểm Tài Văn, ở ấp Bưng Cà-Pốt, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, đã được quý Chính Quyền các cấp cho phép chính thức đi vào hoạt động.

          Đây là Giáo Điểm nằm khoảng giữa và cách xa các họ đạo Long Phú, Mỹ Xuyên, Tân Thạnh và Sóc Trăng khoảng 10 km. 

Giáo Điểm này có con đường tỉnh lộ Sóc Trăng – Trần Đề đi ngang qua. Trong tương lai Giáo Điểm sẽ được phát triển.

Giáo Điểm Tài Văn hiện tại có 20 hộ gia đình Công Giáo, khoảng 60 người giáo dân.

Hiện tại Cha Sở họ đạo Long Phú đang đặc trách Giáo Điểm này. Cha thường xuyên đến dâng Thánh Lễ, thăm viếng, làm việc bác ái và truyền giáo.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Antôn Pađôva và Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Giáo Điểm mới này.

Ban Truyền Giáo

Họ Đạo Long Phú