VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 57

vhtk-so-57-cn-le-ba-vua-b-1

More presentations from Nguyen Dien

 

Vui Học Thánh Kinh Số 57 (chưa có đáp án)

 

Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 57, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật Chúa Hiển Linh.

Tải file Vui học Thánh Kinh tại đây: /mfiles/data/2018/01/81E01189/vhtk-so-57-cn-le-ba-vua-b-1.ppt

Lm. Giuse Bùi Văn Bá

Gp Hưng Hóa