THÁNH CA LỄ HIỂN LINH

 

 

 THÁNH CA LỄ HIỂN LINH

 

 1.   Ánh sao trời đông

2 Ba vua hành khúc

3 Ba Vua lên đường

4 Ba Vua Phương Đông

5. Chúa thương loài người

6. Dạ Hành

7. Lễ Hiển Linh - Phanxico

8. Lễ Vật Dâng Chúa

9. Nhìn ngôi sao

10. niềm tin lên đường

11. Tâm tình hòa bình