SỢI CHỈ ĐỎ A,B,C

 

SỢI CHỈ ĐỎ A,B,C

Lm Carolo Hồ Bặc Xái

WCT: Chúng tôi đã tải lên đủ bộ “Sợi Chỉ Đỏ” ABC.

Sau đây là những liên  kết:

1.  Ở trang web cũ

SỢI CHỈ ĐỎ TỪ CN 1TN B - CN 5 MC A

 

2.  Ở trang web mới

  SỢI CHỈ ĐỎ TỪ LỄ LÁ NĂM A ĐẾN CN LỄ HIỂN LINH B

 

Xin qúy vị bấm vào những liên kết đó để tìm bài.

Xin chân thành cám ơn.

BBT/WCT