TẠM BIỆT MÙA GIÁNG SINH

TẠM BIỆT MÙA GIÁNG SINH

 

Tạm biệt nhé! Mùa Giáng Sinh thân ái

Nghe trong tim rộn rã khúc ân tình

Tạm biệt nhé! Hang đá đẹp lung linh

Chúa vẫn ở trong lòng mình đó bạn

 

Vì tình yêu không bao giờ có hạn

Nên tim mình đừng giới hạn bạn ơi

Giữ máng cỏ trong lòng luôn ngời sáng

Tim tuyệt vời là tim biết yêu thương

 

Mùa Thường Niên theo Chân Ngài rao giảng

Giữa dòng sông nhận phép rửa Gioan

Mời gọi ta sám hối lãnh ơn ban

Chúa nêu gương dù Ngài đâu có tội

 

Tiếng Chúa Cha từ tầng trời đã phán:

"Đây con Ta đẹp lòng Ta mọi đàng""

Cuộc đời Chúa luôn chu toàn sứ mạng

Ngẫm đời ta có sống xứng ơn ban

 

Giáng Sinh qua Thường Niên lại ghé sang

Ta cùng Chúa gieo Tin Mừng bạn nhé!

Chút tâm tình tôi đơn sơ nhỏ bé

Phút chuyển mùa góp nhặt chút suy tư

 

Tạm biết nhé! Mùa Giáng Sinh dấu ái

Chúa trong lòng mãi mãi sáng yêu thương.

 

Anh Đào