LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN II TN B

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - 14.01.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho những ai chưa nhận biết Người là sứ mạng cao cả của tất cả Kitô hữu. Ý thức trách nhiệm tông đồ của mình, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin :

1. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn biết tìm thánh ý Chúa / để nhiệt thành hướng dẫn đoàn chiên Chúa trao.

2. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Chúa cho mọi người. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu / biết tích cực tìm ra những phương thế thích hợp / để Nước Chúa mỗi ngày được lan rộng khắp nơi.

3. “Anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn”. Xin Chúa cho các gia đình đang gặp khủng hoảng / luôn tìm được sự ủi an nơi Chúa / và có được sự giúp đỡ của nhiều người.

4. “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết gắn bó với Chúa Kitô / và nhiệt tâm phục vụ người nghèo / nhất là những anh chị em lương dân chung quanh mình.

Chủ tế : Lạy Chúa, sống bác ái yêu thương là phương thế tuyệt hảo giúp chúng con hoàn thành sứ mạng rao giảng Tin Mừng Chúa đã trao ban. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể chân thành yêu thương hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.