HÔN NHÂN VÀ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Lm Mi Trầm biên soạn

Nguồn Facebook  Mi Trầm Lm

 

 

BÀI 01: HÔN NHÂN và HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

01. Hôn nhân là gì?

Hôn nhân là giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ với ý thức tự do và trách nhiệm (Hôn nhân tự nhiên)

02. Ai đã lập nên hôn nhân?

Chính Thiên Chúa đã lập nên Hôn nhân:

- Hôn nhân không phải chỉ là định chế của con người (Hôn nhân và gia đình là một định chế cổ xưa nhất của loài người).

- Hôn nhân nằm trong chương trình của Thiên Chúa: ”Hãy sinh sôi nẩy nở cho đầy mặt đất” (St 1, 28; St 2,7.18.21-24)

03. Yếu tố căn bản của Hôn nhân là gì?

Đó chính là tình yêu:

- Nam nữ tự hiến vì tình yêu.

- Hôn nhân và gia đình được thiết lập là do tình yêu, được sinh động cũng là do tình yêu. Sức mạnh và mục đích cuối cùng lại chính là tình yêu.

04. Hôn nhân công giáo là gì?

Hôn nhân công giáo là bí tích Chúa Giê-su đã lập:

- Một là để kết hợp 2 người tín hữu, một nam một nữ thành vợ chồng.

- Hai là để ban ơn giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của mình.

05. Hai mục đích của Hôn nhân là gì?

- Một là trọn đời yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

- Hai là sinh sản và giáo dục con cái.

06. Hai đặc tính của Hôn nhân công giáo là gì?

Hôn nhân công giáo có 2 đặc tính:

- Một là một vợ một chồng (Đơn nhất)

- Hai là trung thành đến trọn đời (Bất khả phân ly)

07. Trong nghi thức Hôn phối, ai đóng vai chính để làm nên bí tích?

Đó là hai vợ chồng, còn chủ tế chỉ là nhân chứng.

08. Bí tích Hôn phối ban cho vợ chồng những ơn nào?

- Một là giúp vợ chồng yêu thương nhau.

- Hai là giúp củng cố sự chung thủy.

- Ba là giúp họ nên thánh ngay trong cuộc sống gia đình.

CÂU HỎI

1. Tình yêu có gì khác với sự thu hút giữa nam và nữ?

2. Khi nhìn vào tình yêu Đức Ki-Tô dành cho Hội Thánh, bạn học được điều gì cho tình yêu của bạn?

3. Tại sao Hội Thánh công giáo tỏ ra dè dặt trong việc chuẩn hôn nhân khác đạo?

TRẢ LỜI

01. Tình yêu có gì khác với sự thu hút của nam nữ?

- Nói đến thu hút nam nữ là nói đến tình dục, và tình dục có thể phát sinh sự thiếu trong sáng.

- Nói đến tình yêu là nói đến sự tôn trọng, và sự tôn trọng giúp gìn giữ sự trong sáng.

02. Khi nhìn vào tình yêu Đức Ki-tô dành cho Hội Thánh, bạn học được điều gì cho tình yêu của bạn?

- Đức Ki-tô hy sinh cho Hội Thánh bằng cái chết trên thánh giá. Vậy, chồng phải hy sinh cho vợ.

- Để đền đáp công ơn của Đức Ki-tô, Hội Thánh phải sống thánh thiện. Vậy, người vợ phải sống tốt với chồng.

03. Tại sao Hội Thánh Công Giáo tỏ ra dè dặt trong việc chuẩn Hôn Nhân khác đạo?

Hội Thánh dè dặt vì nhiều lý do:

- Một là bên công giáo dễ trở nên nguội lạnh hoặc bỏ đạo.

- Hai là vì hai người khác tôn giáo nên phát sinh khác biệt về suy nghĩ, lối sống, phương pháp giáo dục…và đó là lý do đưa đến đổ vỡ.

- Ba là vì trong trường hợp tan vỡ thì bên công giáo bị thiệt nhiều. Ví dụ: không được lập gia đình lại, bao lâu người kia còn sống.