VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 58

vhtk-so-58-cn02tn-b-1

More presentations from Nguyen Dien

VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 58

(chưa có đáp án)

 

Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 58, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 2 TN B.

Tải file Vui học Thánh Kinh tại đây:

 

 /mfiles/data/2018/01/81E0119F/vhtk-so-58-cn02tn-b-1.ppt

 

Lm. Giuse Bùi Văn Bá

GP HUNG HOA