THÔNG BÁO VỀ TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN NĂM 2018

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN TỔ CHỨC TĨNH TÂM

 

THÔNG BÁO

VỀ TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN NĂM 2018

 

Kính thưa quý Cha và quý Thầy Phó tế,

Ban Tổ chức Tĩnh tâm năm xin được thông báo:

Tuần Tĩnh Tâm thường niên của hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Cần Thơ năm 2018:

- Bắt đầu vào lúc 8g30 SÁNG Thứ Hai, Ngày 05 Tháng 02 Năm 2018

- Kết thúc vào SAU CƠM TRƯA Thứ Sáu, Ngày 09 Tháng 02 Năm 2018

Kính xin Quý Cha và Quý Thầy Phó tế thu xếp mọi việc trong Giáo xứ,

về ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ tham dự tuần Tĩnh Tâm năm.

- Xin đem theo Chứng minh Nhân dân.

- Không cần đem theo:

+ Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ,

+ Áo alba và áo lễ.

Xin Quý Cha cũng thông báo cho Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận biết, để hiệp ý cầu nguyện cho tuần Tĩnh Tâm đạt được nhiều kết quả thiêng liêng.

Nay thông báo

Cần Thơ 23.01.2018

Ban Tổ chức Tĩnh Tâm GPCT