VUI HỌC THÁNH KINH SỐ 61

Vui Học Thánh Kinh Số 61

(chưa có đáp án)

 

Vui học Thánh Kinh bằng Powerpoint số 61, dành cho các em thiếu nhi, Chúa nhật 5 TN B.

 

Tải file Vui học Thánh Kinh tại đây:

 

/mfiles/data/2018/02/81E01203/vhtk-so-61-cn05tn-b-1.ppt

Lm. Giuse Bùi Văn Bá

Gp Hưng Hóa

vhtk-so-61-cn05tn-b-1

More presentations from Nguyen Dien