THÔNG BÁO VỀ TANG LỄ CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SANG

 THÔNG BÁO

VỀ TANG LỄ CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SANG

 

XIN KÍNH BÁO

 

TRO CỐT CHA CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SANG

SẼ ĐƯỢC ĐƯA VỀ VIỆT NAM TỐI THỨ SÁU 09/02/2018

 

VÀ SẼ ĐƯỢC ĐƯA VỀ NHÀ THỜ BÔNA – HẠT TRÀ LỒNG

9g00 SÁNG THỨ BẢY: 10/02/2018 THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ

DO QUÝ CHA HẠT TRÀ LỒNG TẠI NHÀ THỜ BÔNA

 

 

ĐẾN 3g30 CHIỀU CHÚA NHẬT 11/02/2018

SẼ ĐƯA VỀ NHÀ HƯU LINH MỤC GPCT

 

THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC:

9g00 SÁNG THỨ HAI 12/02/2018

TẠI NHÀ HƯU LINH MỤC GPCT

 

XIN CẦU CHO LINH HỒN LINH MỤC PHÊRÔ SỚM ĐƯỢC VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

 

KÍNH BÁO

BBT/WCT