BÀI 04: SỐNG THỜI KỲ ĐÍNH HÔN - Lm Mi Trầm

 BÀI 04 

SỐNG THỜI KỲ ĐÍNH HÔN

1. Tại sao cần chuẩn bị trong thời kỳ đính hôn?

- Vì việc Hôn nhân hệ trọng cả một đời nên cần có thời gian chuẩn bị.

- Vì kinh nghiệm cho thấy ai chuẩn bị chu đáo cho đời sống hôn nhân sẽ thành công hơn các bạn khác.

 

2. Thế nào là chuẩn bị xa?

Việc chuẩn bị xa bắt đầu từ thời thơ ấu trong gia đình: Học nhân bản, tìm hiểu hôn nhân…

 

3. Thế nào là chuẩn bị gần?

- Đôi bạn cần đào sâu về tính dục, hôn nhân, bổn phận làm chồng làm vợ, trách nhiệm giáo dục con cái...

- Đôi bạn cần học hỏi để làm việc tông đồ trong gia đình, sống huynh đệ, tích cực tham gia các nhóm...

 

4. Thế nào là chuẩn bị liền trước bí tích Hôn phối?

- Đôi bạn cần đào sâu ý nghĩa của ân sủng, trách nhiệm gắn liền với Hôn nhân Ki-Tô giáo...

- Đôi bạn cũng cần học hỏi về ý nghĩa các thủ tục và Thánh lễ Hôn phối.

 

5. Đôi bạn phải sống thời kỳ đính hôn như thế nào?

- Gia tăng cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng...

- Học Giáo lý hôn nhân...

- Tìm hiểu nhau và gia đình của nhau

- Trao đổi với nhau về vấn đề sinh sản, giáo dục, công việc làm ăn, sử dụng tiền bạc, sống đạo, làm việc tông đồ...

- Chứng tỏ cho nhau một tình yêu chân thành, trong sáng và chung thủy...tự chủ...giúp nhau sống khiết tịnh...

 

CÂU HỎI

1. Người Nga có câu “Trước khi ra trận, hãy cầu nguyện 1 lần; trước khi xuống tàu, hãy cầu nguyện 2 lần; trước khi kết hôn, hãy cầu nguyện 3 lần.” Bạn nghĩ gì về câu nói đó?

2. Ngày nay, có khá nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Theo bạn, đâu là những nguyên nhân chính?

3. Để yêu thương, không phải chỉ muốn là đủ, nhưng còn phải học cách yêu thương. Bạn nghĩ gì về điều nầy?

 

TRẢ LỜI

 

01. Người Nga có câu: “Trước khi ra trận, hãy cầu nguyện 1 lần; trước khi xuống tàu, hãy cầu nguyện 2 lần; trước khi kết hôn, hãy cầu nguyện 3 lần.” Bạn nghĩ gì về câu nói đó?

- Câu nói cho thấy hôn nhân là cuộc sống vô cùng khó khăn.

- Theo thăm dò, xưa khó 3 năm đầu, nhưng nay lại khó đến 5 năm đầu chung sống.

02. Ngày nay, có nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Theo bạn, đâu là những nguyên nhân chính?

- Một, vì 2 người không có lòng đạo vững chắc.

- Hai, vì 2 người có những quan niệm khác biệt nhau hoặc đi ngược lời Chúa dạy khiến rơi vào bế tắc.

- Ba, vì 2 người không chịu đầu tư chuẩn bị kỹ trước khi xây dựng gia đình.

03. “Để yêu thương, không phải chỉ muốn là đủ, nhưng còn phải học cách yêu thương.” Bạn nghĩ gì về điều nầy?

- Một, hai người phải lưu tâm đến những hành động cụ thể.

- Hai, để tránh nhàm chán, hai người phải tìm nét mới trong mọi phương diện.

 

Lm Mi Trầm biên soạn