HỌ ĐẠO LONG PHÚ CỬ HÀNH NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

HỌ ĐẠO LONG PHÚ

CỬ HÀNH NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

11.02.2018

- Mời những người đau yếu bệnh tật Công Giáo và Lương Giáo đến Nhà Thờ

- Tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân

- Quý Dì Dòng Con Đức Mẹ Bình Dương đến chia sẻ quà tình thương cho các bệnh nhân nghèo.

Caritas Gx.Long Phú