HỌ ĐẠO TỪ XÁ CỬ HÀNH NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

HỌ ĐẠO TỪ XÁ

CỬ HÀNH NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

12.02.2018

Lúc 8g sáng ngày 12/02/2018:

Cha Sở Giáo Xứ Từ Xá dâng Tháng Lễ cầu nguyện cho những người già yếu và bệnh tật trong Giáo Xứ.

Trước khi dâng lễ, cha Sở có giải tội và ban Bí Tích Xức Dầu cho tất cả những bệnh nhân và già yếu để mọi người bước sang Năm Mới vui vẻ.

Sau Thánh Lễ mọi người đều có quà biếu Ăn Tết.

Xin Chúa chúc lành cho những bệnh nhân và xin chúc sức khỏe mọi người.

Gx Từ Xá