NĂM MỚI – ĐỜI SỐNG MỚI CHỈ CÓ 2 ĐIỀU

NĂM MỚI – ĐỜI SỐNG MỚI

CHỈ CÓ 2 ĐIỀU

 

1.    Chỉ có 2 điều bạn phải nêu cao là mến Chúa và yêu người.

2.    Chỉ có 2 điều bạn phải chuyên chăm là lao động và cầu nguyện.

3.    Chỉ có 2 điều bạn phải thể hiện là hiền lành và khiêm nhu.

4.    Chỉ có 2 điều bạn phải chia sẻ là cái mình có và cả cái mình là.

5.    Chỉ có 2 điều bạn phải phát huy là tình yêu và niềm vui.

6.    Chỉ có 2 điều bạn phải giữ gìn là tâm hồn trong sạch và bình an.

7.    Chỉ có 2 điều bạn phải cho đi là hy sinh và phục vụ.

8.    Chỉ có 2 điều bạn phải quên đi là đau thương và hận thù.

9.    Chỉ có 2 điều bạn phải khắc ghi là tình thương và ân nghĩa.

10. Chỉ có 2 điều bạn phải duy trì là sự chân thật và trung tín.

11. Chỉ có 2 điều bạn phải trau dồi là lòng tốt và tri thức.

12. Chỉ có 2 điều bạn phải đổi mới là não trạng và tâm thế.

13. Chỉ có 2 điều bạn phải đào sâu là nội tâm và nhận thức.

14. Chỉ có 2 điều bạn phải luôn khơi dậy là niềm tin và hy vọng.

15. Chỉ có 2 điều bạn phải tập luyện là nhân đức và việc lành.

16. Chỉ có 2 điều bạn phải vượt qua là cám dỗ và ham muốn.

17. Chỉ có 2 điều bạn phải chiến thắng là bản thân và tội lỗi.

18. Chỉ có 2 điều bạn phải quí trọng là gia đình và tình bạn.

19. Chỉ có 2 điều bạn phải gánh lấy là trách nhiệm và bổn phận.

20. Chỉ có 2 điều bạn phải nỗ lực là nhẫn nại và kiên quyết.

21. Chỉ có 2 điều bạn phải hành động là rõ ràng và dứt khoát.

22. Chỉ có 2 điều bạn phải tỏ rõ là sự chín chắn và kiên định.

23. Chỉ có 2 điều bạn phải bảo vệ là công bình và lẽ phải.

24. Chỉ có 2 điều bạn phải đón nhận là sự thay đổi và khác biệt.

25. Chỉ có 2 điều bạn phải kiểm soát là bản năng và cảm xúc.

26. Chỉ có 2 điều bạn phải khai trừ là tính ích kỷ và tự mãn.

27. Chỉ có 2 điều bạn phải triệt tiêu là gian dối và giả hình.

28. Chỉ có 2 điều bạn phải dẹp bỏ là thói xấu và thành kiến.

29. Chỉ có 2 điều bạn phải chống trả là lười biếng và sống an thân.

30. Chỉ có 2 điều bạn phải nuôi dưỡng là tâm hồn đơn sơ và trong sáng.

31. Chỉ có 2 điều bạn phải nằm lòng là tỉnh thức và khôn ngoan.

32. Chỉ có 2 điều bạn phải suy nghĩ là cái chết và sự sống đời sau.

33. Chỉ có 2 điều bạn phải tâm niệm là sống đẹp lòng Chúa và vui lòng người.

34. Chỉ có 2 điều bạn phải tận dụng là thời giờ và cơ hội để sống cho tha nhân.

35. Chỉ có 2 điều bạn phải trở nên là nhân lành và thánh thiện.

36. Chỉ có 2 điều bạn phải sẵn sàng là từ bỏ và dâng hiến.

Lm. Thái Nguyên