LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: THỨ TƯ LỄ TRO

LỄ TRO - 14.02.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha rất nhân từ nhẫn nại và giàu ân nghĩa, luôn yêu thương hết thảy mọi người, nhất là những ai tội lỗi thành tâm sám hối. Ý thức thân phận tội lỗi và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. Hội Thánh có sứ vụ giới thiệu khuôn mặt Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn tận tình phục vụ mọi người / với tấm lòng quảng đại bao dung.

2. Ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Xin Chúa cho mọi tín hữu luôn ghi nhớ chân lý này / để đừng quá bám víu vào những thực tại trần gian / nhưng biết tín thác vào Chúa là Cha nhân từ.

3. Lòng bao dung nhân từ của Chúa che lấp mọi lỗi lầm của con người. Xin Chúa cho các tội nhân / biết tận dụng Mùa Chay thánh này / để quay về với Chúa qua Bí tích Giao Hoà.

4. Hạnh phúc đích thực là sống trong tình thương của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn tích cực sống tinh thần Mùa Chay Thánh / là sám hối và canh tân / để luôn được Chúa xót thương.

Chủ tế : Lạy Chúa là Cha rất nhân từ và giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con biết yêu thương tha thứ cho nhau để cuộc đời chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.