ĐỜI NGƯỜI CHỈ GÓI GỌN TRONG 10 ĐIỀU TƯỞNG CHỪNG ĐƠN GIẢN NÀY,