THÁI ĐỘ NƠI NHÀ CHÚA

THÁI ĐỘ NƠI NHÀ CHÚA

 

Hất tung bàn ghế đổi tiền

Lấy roi đuổi kẻ bán chiên bò lừa

Ngài lên tiếng nói không chừa

Hãy đem những thứ chẳng vừa lòng Cha

Đem đi cho khuất mắt ta

Nhà Cha chẳng phải như là nhà buôn.

Vào ra nhà Chúa em luôn

Nghiêm trang đi đứng khẽ buông lời mình.

Hoa Xanh