SUY NIỆM KINH MÂN CÔI CẦU CHO GIA ĐÌNH NĂM SỰ THƯƠNG

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI CẦU CHO GIA ĐÌNH

NĂM SỰ THƯƠNG

 

Gẫm thứ I

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu

 

A.         Lời Chúa: (Lc.22, 39-44)

 

 Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người.  Đến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. "Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha".  Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người.  Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.

 

B.         Suy niệm

 

Chúa Giêsu đã buồn rầu cực độ đến nỗi, đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu.

 

- Phần vì thấy trước những đau khổ nhục nhã

mà Chúa sẽ phải chịu.

 

- Phần vì thấy sự vong ân bội nghĩa của Giuđa, của dân Chúa và của toàn thể nhân loại tội lỗi, trong đó, có sự vô ơn bội nghĩa của mỗi người chúng ta hôm nay.

Do đó, Chúa đã cầu nguyện cùng Chúa Cha “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này”.

 

         Ước gì mỗi người chúng ta, luôn biết khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối, xin ơn Chúa thứ tha.

 

C. Cầu nguyện

 

Lạy Mẹ Maria,

Gia đình là một mái ấm yêu thương hạnh phúc, một thiên đàng trần gian, trong đó mọi thành phần trong gia đình, luôn biết nhận ra những lỗi lầm, thiếu sót của mình mà sửa sai.

Xin Mẹ thương giúp mọi thành phần trong gia đình chúng con, luôn biết ý thức rằng: “nhân vô thập toàn”, nghĩa là, chẳng có ai là  tuyệt đối hoàn hảo, và như vậy, là chẳng có ai là không mắc lỗi, để giúp chúng con, vừa biết sẵn sàng thông cảm, tha thứ bỏ qua những lỗi lầm sai sót của những người trong gia đình, vừa biết nhận ra những lầm lỗi của mình, mà ăn năn sám hối để được Chúa thứ tha, để được mọi người trong gia đình bỏ qua, để gia đình luôn là gia đình thánh thiện, và luôn được hạnh phúc đích thực. Amen

 

 

Gẫm thứ II

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn

 

A. Lời Chúa: (Ga. 18, 37-49)

 

Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su  đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích  này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi ."   Ông Phi-la-tô nói với Người : "Sự thật là gì ?" Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ : "Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.  Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do-thái cho các người không?"  Họ lại la lên rằng: "Đừng tha nó, nhưng xin tha Ba-ra-ba!" Mà Ba-ra-ba là một tên cướp.  Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người.

 

B. Suy niệm

 

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Thánh vô tội, nhưng Chúa đã bị bắt, bị đánh đòn đau khổ như một tội nhân. Chỉ vì muốn chịu thay cho chúng ta, là những tội nhân đáng bị đánh đòn, vì biết bao tội lỗi của chúng ta đã phạm.

 

         Ước chi mỗi người chúng ta luôn biết sẵn sàng chấp nhận những đau khổ phần xác cũng như phần tinh thần, vừa để đền bù tội lỗi chúng ta, vừa lập công đức cho mình và cho người khác.

 

C. Cầu nguyện

 

Lạy Mẹ Maria,

Gia đình là một mái ấm yêu thương hạnh phúc, một thiên đàng trần gian, trong đó mọi thành phần trong gia đình, không những không làm điều xấu, không gây đau khổ cho nhau, mà trái lại, còn biết làm mọi sự tốt đẹp làm vui lòng nhau.

Xin Mẹ thương giúp mọi thành phần trong gia đình chúng con, không những luôn biết ý thức, tránh làm điều xấu, gây xúc phạm bất hạnh, đau khổ cho nhau, mà còn luôn biết làm những điều tốt đẹp, đem đến cho nhau niềm vui luôn mãi, và cũng xin Mẹ thương giúp mỗi người chúng con, luôn biết sẵn sàng chấp nhận mọi sự khó, mọi sự khổ, khi những người thân thương trong gia đình, vô tình hay cố ý gây ra cho chúng con cách vui lòng, theo gương Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ. Amen

 

Gẫm thứ III

Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai

 

A. Lời Chúa: (Mt.27, 27-31)

 

 Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ,  rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!"  Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.  Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

 

B. Suy niệm

 

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là vua đích thực, là vua trên hết các vua, thế mà, Chúa đã chấp nhận để cho  quân lính chế nhạo: đội mạo gai, cầm cây sậy, mặc áo đỏ như một vị vua giả.

Chúa Giê su đã chấp nhận sự chế diễu nhạo cười đó, để nên gương cho mỗi người chúng ta: Đừng chế diễu nhạo cười ai, và sẵn sàng chấp nhận sự chễ diễu nhạo cười của người khác mà không phản kháng lại.

 

         Ước gì mỗi người chúng ta, luôn biết chấp nhận mọi sự sỉ nhục, và không bao giờ làm nhục người khác.

 

C. Cầu nguyện

 

Lạy Mẹ Maria,

Gia đình là một mái ấm yêu thương hạnh phúc, một thiên đàng trần gian, trong đó, mọi thành phần trong gia đình luôn biết lưu tâm giữ gìn, tránh những gì xúc phạm, gây xỉ nhục cho nhau, và luôn biết tạo cho nhau niềm vui hạnh phúc.

Xin Mẹ thương giúp mọi thành phần trong gia đình chúng con, không những luôn biết giữ gìn miệng lưỡi, hành động, tránh những gì gây xúc phạm, xỉ nhục nhau, mà trái lại, luôn biết nói và làm tất cả những gì, đem đến cho nhau niềm vui hạnh phúc đích thực.

Xin Mẹ cũng thương giúp mọi thành phần trong gia đình chúng con, luôn biết chấp nhận mọi sự xỉ nhục mà những người thân thương trong gia đình lỡ lầm hay cố ý gây ra, để chúng con chịu đựng cách bằng lòng theo gương Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ. Amen

 

Gẫm thứ IV

Đức Chúa Giêsu vác cây thập giá

 

A. Lời Chúa: (Ga.19, 16 -17)

 

Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha .

 

B. Suy niệm

 

Chúa Giêsu đã chấp nhận vác thập giá nặng trên vai, đó là trọng trách cứu độ loài người tội lỗi lầm than, đó là cả núi tội khổng lồ của nhân loại đè trên vai của Chúa, Chúa đã chấp nhận vác lấy từ khi đầu thai, mang thân phận con người, cho đến khi chết treo khổ nhục trên thập giá.

Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta “Hãy bỏ mình vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa”. Bỏ mình, là bỏ ý riêng sống theo ý Chúa, cũng như chính Chúa Giê su đã thưa với Chúa Cha: “xin đừng theo ý con một xin vâng ý Cha mà thôi”. Vác thập giá là sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ trong cuộc sống hằng ngày.

 

         Ước gì mỗi người chúng ta, luôn biết từ bỏ ý riêng, và sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ vì Chúa và vì mọi người.

 

C. Cầu nguyện

 

Lạy Mẹ Maria,

Gia đình là một mái ấn yêu thương hạnh phúc, một thiên đàng trần gian, trong đó mọi thành phần trong gia đình, không những không  gây khổ, không chất thêm những gánh nặng trên vai người khác, mà trái lại, luôn biết tìm cách làm vui, làm vơi đi những gánh nặng của người khác đang phải gánh chịu.

Xin Mẹ thương giúp mọi thành phần trong gia đình chúng con, không những luôn biết tránh gây thêm những gánh nặng khổ tâm cho người khác, mà còn luôn biết tìm cách, làm vơi đi những gánh nặng mà người khác đang phải chịu đựng.

 Đồng thời, xin Mẹ cũng thương giúp mọi thành phần trong gia đình chúng con, luôn biết kiên trì chấp nhận mọi gánh nặng thập giá trong đời, và nhất là những gánh nặng thập giá, mà những người thân trong gia đình của chúng con đã vô tình hay cố ý gây ra, để chúng con chịu đựng cách vui lòng theo gương Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ. Amen

 

Gẫm thứ V

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá

 

A. Lời chúa: (Lc.23, 44-46)

 

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.  Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa.  Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.

 

B. Suy niệm

 

Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết đau khổ nhất về thể xác, và cái chết nhục nhã nhất về phần tinh thần, để nên gương sáng cho chúng ta noi theo, bắt chước, mỗi khi chúng ta gặp phải đau khổ về thể xác, hay bị nhục nhã về đời sống tinh thần, những lúc đó, chúng ta hãy biết nhìn lên thập giá Chúa, để noi gương Chúa, sẵn sàng vui nhận tất cả vì tình yêu mến, và để luôn được ơn thiêng của Chúa đỡ nâng trợ giúp.

 

         Ước chi mỗi người chúng ta, luôn kiên trì chịu đựng mọi gian nan thử thách cho đến cùng.

 

C. Cầu nguyện

 

Lạy Mẹ Maria,

Gia đình là một mái ấm yêu thương hạnh phúc, một thiên đường trần gian, trong đó, mọi thành phần trong gia đình luôn biết giữ gìn tư tưởng, thái độ, lời nói, việc làm của mình, khỏi những điều xấu xa xúc phạm đến nhau, và luôn biết nghĩ nói và làm tất cả những gì, đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác trong cuộc đời.

Xin Mẹ thương giúp mọi thành phần trong gia đình chúng con, luôn biết giữ gìn ý nghĩ, thái độ, lời nói, việc làm của chúng con, khỏi những điều xấu, gây đau khổ buồn phiền cho người khác, và luôn biết nghĩ, nói, và làm tất cả những gì tốt đẹp cho nhau, có như thế, chúng con mới thực sự đóng đinh tính xác thịt của mình vào thánh giá, cùng với Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ. Amen