NHÌN LÊN THÁNH GIÁ

NHÌN LÊN THÁNH GIÁ

 

Giương cao con rắn giữa trời

Ai trông lên sẽ khỏi đời bệnh đau

 

Tình thương Chúa vẫn trước sau

Ban Con Một đến mau mau cứu đời

 

Ai tin vào Đức Chúa Trời

Hồng ân Cứu Độ gọi mời trao ban

 

Nhìn lên Thánh Giá ngỡ ngàng

Vì sao Tình Chúa đổ tràn đời con.

 

Chúa Nhật IV mùa Chay năm B

Hoa Xanh