CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

 

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

Con nào có biết

Đời mình sẽ về đâu

Vì con đường phía trước cuộc đời

Con chẳng nhìn thấy

 

Con đâu biết rõ điều gì

Chờ con ở cuối đường

Ngay cả tấm thân này

Thực ra con có hiểu gì đâu

Ngay cả khi con tưởng rằng mình đang bước theo Ngài

Cũng không chắc

Con đang thực sự đi đúng hướng.

 

Nhưng con tin rằng,

Chỉ ước muốn làm vui lòng Ngài

Đã đủ làm Ngài vui

Thế nên con luôn ao ước

Được làm vui lòng Ngài

Mong chẳng bao giờ làm khác đi

Và như vậy con biết 

Ngài sẽ dẫn con đi trên con đường đoan chính

Dù con đường này

Con có biết gì đâu

 

Vì vậy lạy Chúa

Con luôn tín thác nơi Ngài

Dẫu đường đời dường như như lạc lối

và bóng tối của sự chết rình rập bên đường.

Con không lo sợ vì Chúa luôn ở với con

Vì Ngài chẳng bao giờ

Để con phải chống trả với những hiểm nguy

Một mình

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con.

 

Tháng 3/2018

Mùa Chay năm 2018

Nhà Quê  (dịch thử nghiệm)

 

 

 

 

THE ROAD AHEAD

 

My Lord God, 
I have no idea where I am going. 
I do not see the road ahead of me.

I cannot know for certain where it will end. 
Nor do I really know myself, 
and the fact that I think that I am following 
your will does not mean that I am actually doing so.

But I believe that the desire to please you does in fact please you. 
And I hope I have that desire in all that I am doing. 
I hope that I will never do anything apart from that desire. 
And I know that if I do this, you will lead me by the right road though I may know nothing about it.

Therefore will I trust you always though I may seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me, 
and you will never leave me to face my perils alone. 

Amen.  

 Thomas Merton