LM IGNATIO HỒ VĂN XUÂN CHIA SẺ VỀ SỰ RA ĐI ĐỘT NGỘT CỦA ĐỨC CỐ TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC