ĐÓN CHÚA

ĐÓN CHÚA

Con cầm cành lá trên tay

Theo đoàn đón Chúa hôm nay vào thành

Trên lưng lừa dáng hiền lành

Hoan hô Đấng đến nhân danh Chúa Trời

Ngài là vua đến cõi đời

Đem ơn giải thoát gọi mời trần gian

Lòng tôi ơi hãy ngập tràn

Niềm vui đón Đấng vào thành cứu dân.

PA CN lễ Lá năm B

Hoa Xanh