LEGIO CẦN THƠ MỪNG LỄ ACIES

LEGIO CẦN THƠ MỪNG LỄ ACIES

TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ 

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Ngày 09/04/2018