TIN MỪNG PHỤC SINH

TIN MỪNG PHỤC SINH

Các ông bạt vía kinh hồn

Tưởng ma về nhát chập chờn đâu đây

Trấn an Thầy phải nói ngay

Ma đâu có xác, xem này thịt xương

 

Sau ba ngày chết đau thương

Thầy nay sống lại như Lời Thánh Kinh

Hãy rao giảng Đấng Phục Sinh

Cho muôn dân nhận ân tình thứ tha.

Hoa Xanh