SUY TƯ VỤN VẶT MỖI NGÀY: 14/4

SUY TƯ VỤN VẶT MỖI NGÀY: 14/4

 

14/4 –Cứu vớt kẻ nguy khốn-thăm nom kẻ bệnh hoạn- chôn xác kẻ chết (Thương xác 7 mối)

        - Bên bờ vực thẳm, đức tin và yêu thương chân thành sẽ cứu vớt kẻ khác và chính chúng ta.

        - Hãy giúp người khác vượt qua chính mình và hoàn cảnh để cùng ta tiến bước hành trình, cách riêng những “gia đình trẻ”.