LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN CẦN THƠ TUẦN III PHỤC SINH

LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TUẦN III PHỤC SINH

(Từ 15-22/4/2018)

 

15 (30/2âl) Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

Thánh vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Bình Thủy - Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ, Vô Nhiễm (Bạc Liêu) và Kênh Nước Lên.

 

GIÁO HUẤN SỐ 20: BÍ TÍCH RỬA TỘI (1)

H. Bí tích Rửa Tội là gì? (243)

T. Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để làm cho chúng ta được sinh lại trong đời sống mới bởi nước và Thánh Thần.

16  (1/3âl) Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29

17  02 Tr Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35

18  03 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40

19  04 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51

20  05 Tr Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59

21  06 Tr Thứ Bảy. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69

 

22  (07/3âl) Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Thánh vịnh tuần IV. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

Lạc quyên cho Quỹ Ơn Gọi của Giáo Phận.

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Trà Lồng, Vĩnh Thịnh và Lương Hiệp.

 

GIÁO HUẤN SỐ 21: BÍ TÍCH RỬA TỘI (2)

H. Bí tích Rửa Tội ban cho chúng ta những ơn nào? (257)

T. Bí tích Rửa Tội ban cho chúng ta những ơn này:

- Một là được tha tội tổ tông và các tội riêng đã phạm;

- Hai là được làm con cái Thiên Chúa;

- Ba là được tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh;

- Bốn là được ghi vào linh hồn dấu ấn thiêng liêng không bao giờ xóa được.