TIN CÓ VỮNG, LỜI CHỨNG MỚI THUYẾT PHỤC

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

 TIN CÓ VỮNG, LỜI CHỨNG MỚI THUYẾT PHỤC

 

Sách CVTĐ, thánh Luca ghi lại những hoạt động chính yếu của các môn đệ thời GH sơ khai. Tất cả những hoạt động ấy đều nhắm đến đích điểm là: “làm chứng nhân” cho Chúa theo lệnh truyền của Người trước khi về trời;  khởi đi từ thành Giêrusalem cho đến tận cùng thế giới. “Anh em hãy là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong các miền Giuđêa, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Lệnh truyền trên đây cho thấy tính toàn cầu của sứ điệp Phục sinh. Niềm vui Phục sinh không chỉ dành cho người Do Thái hay cho người Samari, mà cho cả thế giới. Nhưng làm thế nào để lời chứng của người Kitô hữu đáng tin cậy và thuyết phục được người nghe?

Tin mừng hôm nay cho biết, trước khi ý thức các tông đồ về sứ mạng “làm chứng nhân” cho Tin mừng, Chúa Giêsu phục sinh đã phải dùng mọi cách để thuyết phục các môn đệ tin thật sự vào sự phục sinh của Người. Trước đó Người đã hiện ra với các bà phụ nữ đạo đức, với bà Maria Macđala, với hai đệ trên đường Emmau và với Phêrô. Nhưng hình như niềm tin của đa số các môn đệ hãy vẫn còn chưa vững chắc. Nên lần này trong khi các môn đệ họp nhau đông đủ, Người lại hiện đến với các ông lần nữa, với hy vọng xóa tan đi những mối nghi ngờ nơi các ông.

Để minh chứng Người thực sự sống lại, lần hiện ra này, Chúa Giêsu đã phải dùng đến nhiều dấu chỉ khác nhau:

- Trước hết Người chấn an và trao chúc bình an cho các ông.

-  Tiếp đến, Người mời gọi các ông xem tay và cạnh sườn Người.

-  Thấy họ vẫn còn bối rối tưởng là ma, Người tiếp tục kêu gọi các ông đụng chạm đến thân thể Người.

- Ấy vậy mà hình như họ vẫn còn bán tin, bán ngờ, nên Người lên tiếng hỏi xem: "Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ". 

- Cuối cùng, Chúa Giêsu phải dùng đến những lời đã được nói “trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Đặc biệt là Người phải khai mở tâm trí cho họ, nhờ đó họ mới hiểu được lời Thánh Kinh đã nói về Người: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Qua đây cho thấy để tin vào Chúa phục sinh không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng cần phải có thời gian. Hiểu rõ đầu óc thực nghiệm như Tôma nơi các môn đệ, nên Chúa Giêsu phục sinh phải kiên nhẫn hiện ra với các ông nhiều lần, bằng nhiều cách và ở nhiều nơi khác nhau.

Điều này cũng ngầm cho ta hiểu rằng: để thuyết phục người khác tin vào Tin mừng phục sinh không phải là chuyện dễ dàng. Trước hết bản thân người rao giảng Tin mừng phải có một đức tin kiên vững vào Chúa phục sinh. Bởi có xác tín niềm tin vào Chúa phục sinh (vào sự sống lại mai sau, vào thưởng phạt, vào thiêng đàng hỏa ngục…), ta mới dám sống và chết cho niềm tin và sứ mạng của mình, như thánh Phêrô và Gioan đã xác quyết mạnh mẽ: "Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe" (Cv 4,19); và có xác tín vào mầu nhiệm Phục sinh thì lời chứng của ta mới có sức thuyết phục người nghe.

Nhưng điều quan trọng hơn hết, qua đây giúp ta ý thức rằng: sứ mạng truyển giáo (loan báo tin mừng) là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng đầy cam go thử thách, đòi hỏi chúng ta phải khôn ngoan thích ứng từng hoàn cảnh và không nên nóng vội, vì “mưa dầm thấm đất”. Đó cũng chính là kinh nghiệm của các tông đồ xưa và của GH trãi qua hơn 2000 năm nay. 

Chúa đã trao ban cho chúng ta sứ mạng làm chứng cho Chúa ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, đặc biệt khi lãnh nhận bí tích thên sức.  Xin Chúa Thánh Thần kiện toàn đức tin vững vàng nơi chúng ta, để ta hăng say dấn thân cho công cuộc truyền giáo theo gương các tông đồ xưa, cho dẫu phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, ngay cả nguy hại đến mạng sống. Bởi ta tin rằng: Chúa Phục sinh chính là ánh sáng, niềm vui, lẽ sống và hy vọng cho những ai đang u sầu thất vọng vì phải đối mặt với một tương lai tăm tối, mịt mù.

Lm Seoka