HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT- CN 4 PHỤC SINH – CN 34 THƯỜNG NIÊN

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT

CN 4 PHỤC SINH – CN 34 THƯỜNG NIÊN

Tập II / Giáo Huấn 21 - 52

2018

       

WCT: Để giữ đúng định dạng của sách giáo lý chúng tôi xin tải lên bằng file PDF. Quý vị có thể bấm vào link dưới đây để tải về file word khổ A5 để tùy nghi sử dụng

 

HỌC HỎI 5’ CN 4PS ĐẾN CN 34TN B 2018