CURIA SÓC TRĂNG 1: TỔ CHỨC LỄ ACIES

CURIA SÓC TRĂNG 1: TỔ CHỨC LỄ ACIES

Hôm nay ngày 14/04/2018 Hội Đồng Quản Trị Curia Sóc Trăng 1 được Cha Linh Giám cho phép tổ chức lễ ACIES.

Kinh khai mạc vào lúc 9 giờ sáng, sau đó Cha Linh Giám trình bày về ý nghĩa ngày lễ Acies là ngày lễ lớn và đầy đủ ý nghĩa nhất của Legio, trong ngày lễ này tất cả các hội viên Legio tề tựu về dàn trận dưới bóng cờ Mẹ, lập lại lời hứa dâng mình cho Đức Mẹ, đón nhận những ơn lành của Mẹ để làm hành trang cho Hội viên hoạt động Tông đồ. Tất cả những nghi thức và trình tự của ngày lễ này được hướng dẫn một cách rất đầy đủ và rõ ràng trong Thủ Bản của Legio. Là hội viên Legio, chúng ta có mặt trong ngày dàn quân này để trình diện cùng Mẹ Maria Nữ Tướng của chúng ta.

Thế nhưng tại sao Legio lại chọn ngày lễ Truyền Tin cho đại lễ Acies? Điều này không thấy ghi rõ trong Thủ Bản của Legio nhưng thiết nghĩ rằng trong ngày Truyền Tin, khi sứ thần đến gặp trinh nữ Maria để chuyển đạt đến Maria kế hoạch Cứu Chuộc của Thiên Chúa và yêu cầu Maria cộng tác với Ngài. Đây là giây phút quan trọng đã làm nên lịch sử, câu trả lời của Maria mang tính cách quyết định cho vận mạng của cả nhân loại chúng ta!

Maria đã thưa hai tiếng “Xin Vâng” một cách rất là khiêm nhường, nhưng chính hai chữ Xin Vâng này đã nâng Maria lên hàng Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương đất trời, và là Đấng cộng tác vào công trình cứu chuộc. Cuộc đời của Mẹ chỉ gói gọn trong hai tiếng Xin Vâng, nhưng đã là một kho tàng vô giá cho tất cả chúng ta, con cái Mẹ phải học hỏi và noi gương. Nhờ hai chữ Xin Vâng của Mẹ mà trời và đất đã gặp nhau, đã kéo Thiên Chúa xuống trần gian và đã sinh Ơn Cứu Chuộc và nhờ đó loài người mới được đưa lên trời.

Chính vì chữ Xin Vâng của Mẹ là nguồn gốc đã đem đến mọi sự tốt lành cho nhân loại chúng ta kể từ sau ngày bà E-và phạm tội. Legio là đoàn quân của Mẹ, dưới sự điều khiển và chỉ huy của Mẹ, Mẹ cũng chỉ mọng muốn chúng ta bắt chước Mẹ để thưa Xin Vâng trong những sứ mạng mà Mẹ giao phó. Đây cũng là điều cốt lõi trong hoạt động của Legio.

Vì thế, ngày lễ Truyền Tin nhắc nhở Anh Chị Em Hội Viên Hoạt động cũng như Tán trợ về hai tiếng Xin Vâng của Mẹ, đại lễ Acies của Legio cũng trong tinh thần đó, chúng ta sẽ tuỳ thuộc tất cả vào Mẹ, sẽ thưa hai tiếng Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh của đời sống, sẽ mãi mãi lệ thuộc vào Mẹ như lời kinh dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ”.

Sau nghi thức dâng mình là Thánh lễ, Cha Linh Giám Phanxicô Xavie Phan Văn Triêm Chủ tế, đồng tế Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Cha Gioan.Bt Nguyễn Tấn Hòa, Cha Gioan.Bt Nguyễn Hải Triều và Cha Giuse Vũ Quốc Hiệp.

 

Đức Xinh